تبلیغات
ریاضی فیزیک - قسمت سوم:مثلث ها
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

جمعه 6 اسفند 1389-11:38 ق.ظمثلث قائم الزاویه ABCبنام خدا 

مثلثی که یک زاویه قائمه دارد را مثلث قائم الزاویه می نامیم و بزرگترین ضلع آن را  که روبروی زاویه ی قائمه است وتر می نامیم.

ممکن است دو ضلع زاویه ی قائمه با یکدیگر برابر باشند.در این صورت آن را مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین می نامیم.

در مثلث قائم الزاویه رابطه ای به نام رابطه ی فیثاغورث وجود دارد که میگوید:

"مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر"

چند نکته پیرامون ارتباط زاویه و ضلع

1)در مثلث قائم الزاویه٫ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه,برابر نصف وتر است.

2)در مثلث قائم الزاویه٫ضلع روبرو به زاویه ی 45 درجه برابر رادیکال دو دوم وتر است.

3)در مثلث قائم الزاویه٫ضلع روبرو به زاویه ی 60درجه برابر رادیکال سه دوم وتر است.

ادامه ی مطلب:در هر مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a میتوان یک دایره ی محاطی در داخل مثلث رسم کرد.شعاع آن دایره برابر است با رادیکال سه ششم طول ضلع مثلث.

شعاع دایره محیطی در خارج مثلث برابر رادیکال سه سوم طول ضلع مثلث است.

از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که  شعاع دایره محیطی دو برابر شعاع دایره محاطی است.

بررسی 3 رابطه طولی در مثلث قائم الزاویه:

در مثلث متساوی الاضلاعABC:زاویه یA قائمه و BCوتر و AH ارتفاع وارد بر وتر می باشد.

AH2=BH*CH

AB2=BH*BC

AC2=CH*BC

 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 28 اسفند 1389 06:25 ب.ظ