تبلیغات
ریاضی فیزیک - قسمت دهم:فرمول ها در ریاضیات و هندسه
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

چهارشنبه 25 اسفند 1389-05:42 ب.ظسلام.اگه دنبال فرمول تو هندسه هستید به ادامه برید.

 

نظر فراموش نشه

محیط مربع :چهار برابر یک ضلع

مساحت مربع:مجذور یک ضلع

محیط دایره:قطر ضرب در عدد پی

مساحت دایره:مجذور شعاع در عدد پی

محیط مستطیل:دو برابر مجموع طول و عرض

مساحت مستطیل:طول ضرب در عرض

محیط لوزی:چهار برابر یک ضلع

مساحت لوزی:نصف قطر کوچک در قطر بزرگ

محیط مثلث:مجموع سه ضلع

مساحت مثلث:قائده ضرب در نصف ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع:مجموع چهار ضلع

مساحت متوازی الاضلاع:قائده ضرب در ارتفاع

مساحت بیضی:نصف قطر بزرگ در نصف قطر کوچک در عدد پی

مساحت ذوزنقه:نصف ارتفاع در مجموع قائده بزرگ و کوچک

مساحت کره:چهار برابر مجذور شعاع ضرب در عدد پی

حجم کره:چهار سوم مکعب شعاع در عدد پی

مساحت مکعب:شش برابر مجذور یک ضلع

حجم مکعب:مکعب یک ضلع

مساحت مکعب مستطیل:دو برابر مجموع مساحت های جانبی و فوقانی  و زیری

حجم مکعب مستطیل:طول در عرض در ارتفاع

مساحت مخروط:شعاع در مولد مخروط در عدد پی

حجم مخروط:یک سوم مجذور شعاع در ارتفاع در عدد پی

مساحت استوانه:دو برابر شعاع در ارتفاع در عدد پی

حجم استوانه:مجذور شعاع در ارتفاع در عدد پی

حجم متوازی السطوح:مساحت قائده در ارتفاع

حجم هرم:یک سوم مساحت قائده در ارتفاع
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 10 فروردین 1391 12:53 ب.ظ